Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.40, z.2 = 401 (1987)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Podstawy bezpieczeństwa Europy / Bogumił Rychłowski -- Perspektywy stosunków gospodarczych między krajami RWPG i EWG / Adam Gwiazda -- Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Kanady / Adam Bromke, Kim Richard Nossal -- Nowa runda rokowań wielostronnych GATT / Jan Jakub Michałek -- Pojęcie problemów globalnvch / Adam Budnikowski -- INFORMACJE - SPRAWOZDANIA : Prace grupy roboczej PZPR-SPD / Marian Dobrosielski -- DOKUMENTY : Wspólne oświadczenie grupy roboczej PZPR-SPD w sprawach bezpieczeństwa i współpracy w Europie poprzez środki budowy wzajemnego zaufania -- Komunikat grupy roboczej PZPR-SPD -- DYSKUSJE : Powszechny i kompleksowy system bezpieczeństwa międzynarodowego / A. Achtamzjan, H. Busse, M. Dobroczyński, L. Gocew, W. Kubiczek,V. Leška, W. Łomiejko, E. Męclewski, Sz. Sanakojew, H. Schirmeister,J. Silin. M. Simai, L. Tolnai, D. Wolski -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Riczard S. Owinnikow: Zigzagi wnieszniej politiki SSzA; Anatolij I. Utkin: Stratiegija globalnoj ekspansii. Wnieszniepoliticzeskije doktriny SSzA / Paweł Wieczorek -- Bronisław Ryś: Rozwój polsko-jugosłowiańskich stosunków gospodarczych / Adam Koseski -- Modesto Seara Vázquez: La Hora Decisiva / Ewa Kinast -- Claudia Wörmann: Osthandel als Problem der Atlantischen Allianz / Stanisław Michałowski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z dzialalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1987

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.