Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.2 = 227 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

XXV sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Bilans i perspektywy / Władysław Śliwka-Szczerbic -- Granice i kierunki ochrony środowiska geograficznego / Mieczysław Fleszar -- Zmierzch liberalnego reformizmu w Ameryce Łacińskiej / K. L. Majdanik -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi / Zdzisław Galicki -- Międzynarodowy Bank Inwestycyjny / Stanisław Michałowski -- Międzynarodowa unifikacja przepisów dotyczących żeglugi morskiej / Waldemar Niernotko -- Zakres stosowania Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów / Renata Szafarz -- SPOTKANIA • DYSKUSJE • POLEMIKI -- W kręgu doktryn neokapitalistycznych / Teodor Filipiak -- DOKUMENTY· PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA -- Historia dyplomatyczna utworzenia drugiego frontu w Europie (1941-1944). Część I -- RECENZJE I OMOWIENIA -- Deutschland in der Welt von morgen (Mieczysław Tomala) / Anton Zischka -- Present at the Creation. My Years in the State Department(Witold Larski) / Dean Acheson -- Die deutsche Ostpolitik 1961-1970. Kontinuitat und Wandel. Dokumentation herausgegeben von Boris Meissner (Jerzy Sułek) -- Le Bresil, le pouvoir et le peuple (Waldemar Rómmel) / Miguel Arraes -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.