Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.6, z.4 = 24 (1953)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Chwała Wielkiej Partii -- Rozejm w Korei - zwycięstwo sił pokoju -- Poczdam a nie Locarno -- Pokojowe zjednoczenie Niemiec - kluczowy problem pokoju w Europie / Karol Janicki -- Na marginesie obrad Światowej Rady Pokoju w Budapeszcie / Witold Larski -- Kryzys paktu atlantyckiego / Adam Galica -- Wzmocnienie i rozwój światowego rynku demokratycznego / J. Dudinskij -- Ruch narodowo-wyzwoleńczy w Czarnej Afryce / Jan Raciborski -- Programy wyborcze partii zachodnio-niemieckich / Aleksander Nasielski -- Mccarthyzm - groźba której nie wolno nie doceniać / Janusz Gołębiowski -- Przegląd waźniejszych wydarzeń międzynarodowych za maj-czerwiec 1953 -- RECENZJE : Marian Muszkat - Energia atomowa a walka o pokój i postęp / Z. Stański -- Karol Oberman - Die Beziehungen des amerikanischen Imperialismus zum deutschen Imperialismus in der Zeit der Weimarer Republik 1918-1925 / M. Tomala -- Comte Jean Szembek - Journal 1933-1939 / A. Wolski -- Tansili Charles Callan - Back door to war. The Roosevelt foreign policy 1933-1941 / J. Frieske -- BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH MAJ-CZERWIEC 1953.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1953

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.