Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.7/8 = 39-40 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Od Poczdamu do Genewy / Grzegorz Jaszuński -- Zagadnienie niemieckie na konferencji czterech / Kazimierz Golde -- Historyczna wymowa układu zgorzeleckiego / Mieczyslaw Tomala -- Indie w polityce światowej / Edward Słuczański -- Rola brytyjskiego parlamentu i wybory 1955 r. / Andrzej Szemiński -- W 15 lat po kapitulacji Francji / Aleksander Wolski -- Świat i prof. A. Toynbee / Jerzy Syskind -- FAKTY I KOMENTARZE : Wybory na Sycylii -- Zmiana rządu we Włoszech -- Przed konferencją trzech w sprawie Cypru -- Sytuacja w Algerze -- Wypadki w Kamerunie-- Zaostrzenie konkurencji międzyimperialistycznej w Ameryce Łacińsklej -- Próba sił w Argentynie - Nacisk monopoli amerykańskich na Boliwię -- Tło kryzysu rządowego w Chile -- Gwatemala w rok po zamachu -- Działalność monopoli naftowych na Środkowym Wschodzie -- Praktyki McCarthyego przed Trybunałem Międzynarodowym -- RECENZJE : M. Awarin - Walka o Ocean Spokojny / I. S. -- A. A. Santałow - Impierialisticzeskaja borba za istoczniki syria / Z. Stański -- United Nations - Economic Survey of Europe in 1954 / J. Wilder -- G. Castellan - Le réarmament clandestin du Reich 1930-1935/ B. Jaworznicki -- H. Bourgiba - La Tunesie et la France / W. Rómmel -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH CZERWIEC-LIPIEC 1955.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.