Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.9 = 41 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Międzynarodowa konferencja atomowa w Genewie -- Sprawa rozejmu w Indochinach / Marian Michalski -- Generałowie niemieccy i NATO / Aleksander Nasielski -- O korupcji w Stanach Zjednoczonych / Grzegorz Juszuński -- Wojna celna Rzeszy przeciw Polsce w latach 1925/34 / Henryk Sokulski -- FAKTY I KOMENTARZE : Przed plebiscytem w Saarze -- BHE i bońska koalicja rządowa -- SFIO i jedność akcji robotników francuskich -- Krytyczna sytuacja w Maro­ku -- "Okres samostanowienia w Sudanie -- Po wyborach w Singapurze i na Malajach -- Reakcyjna Masjumi u władzy w Indonezji -- Sprawa enklaw portugulskicb w Indiach -- RECENZJE : Roger Garaudy - "La Liberté" -- Germaine et Claude Willard - Formation de la nation francaise -- Victor Leduc - Cornmunisme et nation / J. Sachs -- The Year Book of World Affairs 1954 / J. Machowski -- A. M. Niekricz - Polityka anglijskogo impierializma w Jewropie / J. Bukacz -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH SIERPIEŃ 1955 ROK.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.