Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.12 = 44 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Pokłosie Konferencji Genewskiej / Stefan Litauer -- Jesienny budżet Wielkiej Brytanii / Tadeusz M. Dąbrowski -- Kryzys izraelsko-egipski widziany z bliska / Mayer Vilner -- FAKTY I KOMENTARZE : Za fasadą "jedności interesów" -- Próba rozłamu w zachodnio-niemieckich Związkach Zawodowych -- Rozwój spółdzielczości w rolnictwie Chińskiej Republiki Ludowej -- Po co p. Dulles pojechał do Hiszpanii? -- Wybory i zamach stanu w Brazylii -- RECENZJE : I. M. Lemin - Anglo-amierikanskije protiworeczija posle wtoroj mirowoj wojny / H. Tajewicz --John Scott - Political warfare. A guide to competidive coexistence / J. Zdanowicz -- G. W. F. Hallgarten - Hitler, Reichswehr und Industrie / J. Sawicki -- Pierre Béguin - Le Balcon sur l'Europe. Petite histoire de la Suisse pendant la guerre 1939-1945 / Z. Stański -- Wydawnictwa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w r. 1955 -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH LISTOPAD 1955 r. -- SPIS TREŚCI NUMERÓW 1-12, 1955 R.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.