Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.3 = 84 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Niektóre zagadnienia międzynarodowe w świetle materiałów XXI Zjazdu KPZR/ Ludwik Gelberg -- Polska wobec planów Paktu Wschodniego w latach 1934-1935 / Jarosław Jurkiewicz -- Problemy prawne zachodniej granicy Polski / Roger Pinto -- Trzecia Konwencja Haska z 1907 r. a zakaz agresji / Lech Antonowicz -- MATERIAŁY : Kryzys rządowy we Włoszech / Stanisław Zabiełło -- Obecna polityka zagraniczna Norwegii / Tadeusz Kamiński -- RECENZJE : Rechtsfragen der Internationalen Organisation, Herausgegeben von Walter Schatzel und Hans-Jürgen Schlochauer / Kazimierz Równy i Andrzej Całus -- W. F. Pietrow: Zagranicznaja służba Wielikobritanii / Walenty Daszkiewicz -- Ch. L. Lundin: Finland in the Second World War / Stanisław Zabiełło -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA (LUTY-MARZEC 1959).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.