Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.9 = 90 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Ideologiczne i socjologiczne przemiany w ruchu robotniczym Niemiec Zachodnich / Wiktor Agartz -- Bezpieczeństwo państw a przestrzeń kosmiczna (II) / Jerzy Sztucki -- Między Warszawą a Londynem w czasie czechosłowackiego kryzysu wrześniowego 1938 r. / Bernard Trela -- DOKUMENTY Z PRZEDEDNIA II WOJNY ŚWIATOWEJ : Rokowania wojskowe radziecko-angielsko-francuskie w Moskwie 12-21 sierpnia 1939 r. (II) / opracował Stanisław Zabiełło -- MATERIAŁY : Woodrow Wilson w najnowszej historiografii amerykańskiej / Wacław Petsch -- Stanisław Nahlik: XI Kongres A A.A. / Stanisław Nahlik -- Społeczno-polityczne podłoże przewrotu w Pakistanie / Bogusław Mrozek -- RECENZJE : Ministierstwo Inostrannych Dieł SSSR. Sowietsko-francuzskije otnoszenija wo wremia Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny 1941-1945 gg. / Stanisław Zabiełło -- O československé zahranični politice v letach 1918-1939. Sbornik stati za redakce Vladimira Sojaka / Józef Lewandowski -- J. Fred Rippy: Latin America - a modern history / Waldemar Rómmel -- Hermann Hans-Georg: Verraten und verkauft / Mieczysław Tomala -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.