Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.12, z.10 = 91 (1959)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Wokół definicji niedorozwoju gospodarczego / Ignacy Sachs -- Gospodarcze możliwości Cejlonu / Joan Robinson -- Światowe znaczenie gospodarcze szwedzkiej rudy żelaza / Jan Ernst -- Wpływ polsko-niemieckiej deklaracji z r. 1934 na kształtowanie się stosunków austriacko-niemieckich / Zdzisława Kołodziejczyk -- DOKUMENTY Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ : Sprawa polska w świetle rozmów radziecko-francuskich w Moskwie w grudniu 1944 r. / opracował Stanisław Zabiełło -- MATERIAŁY : Układy vientiańskie / Marek Gdański -- Wilson w historiografii amerykańskskiej / Wacław Petsch -- Spór o wody Indusu / Waldemar Rómmel -- RECENZJE : K. A. Wittfogel: Oriental despotism / Oven Lattimore -- Werner Conze: Polnische Nation und deutsche Politik im ersten Weltkrieg / Kazimierz Piwarski -- J. Sołowjew: Wospominanija diplomata / Walenty Daszkiewicz -- Aleksander Hertz: Amerykańskie stronnictwa polityczne / Jan Górski -- Robert H. Ferrell: American diplomacy in the Great Depression / Paweł de Laval -- Ian Thomson: The rise of modern Asia / Waldemar Rómmel -- Hans Viktor Böttcher: Die Volkerrechtliche Lage der Freien Stadt Danzig seit 1945 / Kazimierz Kocot -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1959

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.