Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.13, z.9 = 102 (1960)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny - Logika pokojowej polityki -- Rozwiązanie problemu niemieckiego / Albert Norden -- Partie polityczne w brytyjskich krajach kolonialnych Afryki / Szymon Chodak -- NIEOPUBLIKOWANE DOKUMENTY : Niemcy wobec stabilizacji waluty polskiej w latach 1925-1926 / opracowała Barbara Ratyńska -- MATERIAŁY : Polsko-czechosłowacka współpraca gospodarcza / Lucjan Ciamaga -- Po proklamowaniu niepodległości Republiki Kongo / Marian Michalski -- Koniunktura w Stanach Zjednoczonych i Europie zachodniej wiosną r. 1960 / Jerzy Zdanowicz -- Rozwój gospodarczy Albanii / Bronisław Dostatni -- RECENZJE : W. L. lzraelian: Diplomaticzeskaja istoria Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny 1941-1945 gg. / Stefan Boratyński -- John F. Kennedy: The strategy of peace / W. L. -- Jaroslaw Šedivy a Kveta Koralkova: 15 budovatalskych let. Zahranični politika ČSR v letach 1945-1960 / Lucjan Ciamaga -- Problemy sowremiennoj Latinskoj Amieriki. Pod redakciej M. W. Danilewicz i A. F. Szulkowskiego / Waldemar Rómmel -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1960

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.