Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.13, z.12 = 105 (1960)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny - Nowe żądania militarystów bońskich -- Rozbrojenie - problem problemów międzynarodowych / Wojciech Nagórski -- Od "doktryny Monroego" do deklaracji z San Jose / Walenty Daszkiewicz -- 49 Konferencja Unii Międzyparlamentarnej w Tokio / Jan Karol Wende -- Materiały : Afryka w roku 1960 / Ryszard Rotulski -- Struktura ONZ / Roman Jasica -- Zakres i wyniki badań opinii publicznej w NRF / P. Tykwa -- Na marginesie zwycięstwa wyborczego szwedzkiej socjaldemokracji / Renata Sonnenfeld -- Stały Trybunał Rozjemczy i jego stosunek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / R. B. -- RECENZJE : Prawowyje woprosy organizacji i diejatielnosti sownarchozow. Praca zbiorowa, pod red. K. S. Judelsona / Zbigniew Lewandowicz -- Westdeutschlund unter der Gesetzen der Reproduktion des Kapitalsund die Arbeiterklasse. Praca zbiorowa, pod red. Evy Altman / Wirginia Grabska -- Robert O. Byrd : Quaker ways in foreign policy / Remigiusz Bierzanek -- Antonio Nunez Jiménez: La liberation de las islas (Wyzwolenie wysp) / Waldemar Rómmel -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1960

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.