Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.6 = 123 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

JOANNA GRZYWICKA -- ARTYKUŁY : Amerykańskie doświadczenia z bronią jądrową na Pacyfiku a prawo międzynarodowe / Sławomir Dąbrowski -- Ekspansja ekonomiczna USA w Afryce / Michał Dobroczyński -- Polityka Watykanu narzędziem neokolonializmu / Stanisław Markiewicz -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Europejska Wspólnota Gospodarcza a "stowarzyszone" kraje afrykańskie / Mieczysław Bibrowski -- Koncepcje militarno-polityczne NRF / Zdzisław Owski -- Sytuacja ekonomiczna KRL-D / Jan Kowalski -- Chroniczny kryzys w Argentynie / Stanisław Zabiełło -- DOKUMENTY Z HISTORII NAJNOWSZEJ : Plan lokalizacji "wschodniej granicy Rzeszy" z września 1941 roku / opracował Julian Bartosz -- RECENZJE : Mieczysław Lidert: Kuba a Stany Zjednoczone / Stefan Boratyński -- Sowietskij Jeżegodnik Mieżdunarodnogo Prawa 1960 / Adam Daniel Rotfeld -- Jack Woddis: Africa. The lion awakes / Tadeusz Łętocha -- Istorija mieżdunarodnych otnoszenij i wnieszniej politiki SSSR 1917-1939 gg. / Walenty Daszkiewicz -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.