Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.10 = 127 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Drogi wiodące do pokoju / U Thant -- Niemiecka Republika Demokratyczna. Racja polityczno-moralna i racja faktu / Franciszek Ryszka -- Perspektywy gospodarcze Afryki / Michał Dobroczyński -- Nacjonalizacja w Indonezji w świetle prawa międzynarodowego / Ryszard Dereń -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Niepodległość Ugandy / Tadeusz Łętocha -- Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Wyżywienia i Rolnictwa - FAO / Stefan Królikowski -- Sytuacja polityczna Kanady / Stanisław Zabielło -- Sprawa Afryki Południowo-Zachodniej w Organizacji Narodów Zjednoczonych / Kazimierz Duchowski -- Kongres Prawa Międzynarodowego (Dubrownik, 27.V.-3.VI.1962 r.) / Stanisław E. Nahlik -- NA ŁAMACH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH : Współpraca ekonomiczna państw-członków RWPG / opracował Lucjan Ciamaga -- RECENZJE : Franciszek Ryszka: Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim / Maria Turlejska -- Herbert Bertsch: CDU/CSU demaskiert / Mieczysław Łódzki -- O. W. Bogdanow: Prawowyje woprosy priebywanja OON w SSzA. Priwilegii i immunitiety / Henryk de Fiumel -- Edward Szymański: Le problerne de l'indépendence de la Tunisie apres la seconde guerre mondiale / Jerzy Prokopczuk -- Kveta Koralkova: Československo-polske vstahy 1946-1961. Kveta Koralkova - Vaclav Kotyk: Polska Lidova Republika / Stefania Stanisławska -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.