Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.1 = 130 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Problemy zarządzania przemysłem radzieckim / Zbigniew Lewandowicz -- Kryzys kubański a współczesne prawo miedzynarodowe / Ludwik Gelberg -- Jugosławia wobec węzłowych zagadnień polityki międzynarodowej / Jan Banaj -- Grupy "regionalne" w ONZ / Jacek Machowski -- Kryzys praworządności czy kryzys pewnej polityki? (na marginesie afery "Spiegla") / Franciszek Ryszka -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Po wyborach w USA / Stanisław Zabiełło -- Z zagadnień ustrojowych krajów Afryki / Kazimierz Biskupski -- Polityka zagraniczna Hiszpanii / Bogusław Buczkowski -- RECENZJE : Maria Turlejska : Rok przed klęską (1 września 1938 - 1 września 1939) / Adam Daniel Rotfeld -- International Problems 1961. The Institute for International Politics and Economy / Janusz Gilas -- G P. Gooch: Studies in diplomatic history and historiography in honour / Józef Dutkiewicz -- Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájákoz 1936-1945. T. I. A Berlin-Róma tengely kralakulása es Ausztria annexiója 1936-1938. Redakcja całości: Zsigmond László / Maciej Koźrniński -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.