Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.3 = 132 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Rozbrojenie - polski punkt widzenia / Adam Rapacki -- Dwa nurty w sprawie dekolonizacji (na marginesie debaty kolonlalnej na XVII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ) / Witold Larski -- Kontrowersje wokół problemu taktycznej broni nuklearnej NATO / Julian Lider -- Niektóre problemy integracji zachodnioeuropejskiej / Wirginia Grabska -- Polityka zagraniczna ZSRR (lata 1929-1932) / Walenty Daszkiewicz -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Walka o wpływy w Kongo / Jerzy Urbaniak -- Terytorium powiernicze ONZ administrowane przez USA / Stanisław Kuczera -- Rekrutacja i kształcenie pracowników służby zagranicznej w krajach kapitalistycznych / Edward Past -- RECENZJE : Andrzej Józef Kamiński: Neohitleryzm. Ideologia, propaganda, formy działania i warunki rozwoju ruchu neohitlerowskiego / Adam Daniel Rotfeld -- Victor L. Urquidi: Free trade and economie integration in Latin Amertica / Michał Dobroczvński -- Alexander Uschakow: Der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON) / Andrzej Skowroński -- Barry M. M. Goldwater: Why not victory? A fresh look at American policy / Sławomir Dąbrowa -- Bolesław Wiewióra -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.