Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.5 = 134 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Wspólny wysiłek - wspólny cel (Problemy współpracy ekonomicznej państw socjalistycznych) / Jurij Bielajew -- Stany Zjednoczone a fiasko brukselskie / Pola Landau -- O istocie prawnej powszechnego i całkowitego rozbrojenia / Janusz Gilas -- Rola handlu zagranicznego w gospodarce krajów rozwijających się / Małgorzata Dąbrowa -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Bliski Wschód. Problemy, przewroty, konflikty / Maciej Koźmiński -- Kraje neutralne a EWG / Julian S. Lech -- Kolonie francuskie i holenderskie w Ameryce Lacińskiej / Aleksander Żaruk-Michalski -- RECENZJE : Mieżdunarodnyje otnoszenija posle wtoroj mirowoj wojny. T. I. (1945-1949) / Jarosław Jurkiewicz -- Artur Bodnar: Gospodarka europejskich krajów socjalistycznych (zarys rozwoju w latach 1950-1975) / Lucjan Ciamaga -- Piotr S. Wandycz: France and her Eastern allies 1919-1923 / Stanisław Zabiełło -- Markiewicz Stanisław: Jan XXIII wobec problemów współczesności / Wojciech Morawiecki -- Conor Cruise O'Brien: To Katanga and back. A UN case history / Jacek Śląski -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.