Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.8 = 139 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny: Pokojowe współistnienie i walka ideologiczna -- Problemy handlu między krajami o odmiennych systemach / Tadeusz Łychowski -- Zasada samostanowienia narodów we współczesnym prawie międzynarodowym / Lech Antonowicz -- Jugosławia a Światowa Konferencja w Sprawie Handlu i Rozwoju / Leo Mates -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Walka Kurdów o autonomię / Stanisław Zabiełło -- Zjazdy przesiedleńców w NRF / Andrzej J. Kamiński -- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - MAEA / Wojciech Morawiecki -- Analiza wydatków zbrojeniowych NRF / Tadeusz Grabowski -- RECENZJE : Julian Lider: Doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych - szkice o histori 1945-1962, Warszawa 1963 / Stefan Krakowski -- A. B. Lewin: Dipłomatija, jejo suszcznost, mietody i formy. Moskwa1962; J. P. Bliszczenko, W. N. Durdieniewskij: Diplomaticzeskoje i konsulskoje prawo. Moskwa 1962 / Jacek Machowski -- Joseph Kraft: The grand design, from Common Market to Atlantic partnership / Jerzy Kowalewski -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.