Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.17, z.9 = 150 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz miesiąca -- Polityka amerykańska przed wyborami / Gustaw Gottesman -- Państwa skandynawskie w polityce europejskiej / Wincenty Dostan -- Kontrowersje francusko-amerykańskie na Półwyspie Indochińskim / Zbigniew Sołuba -- MATERIAŁY : Kryzys Organizacji Państw Amerykańskich / Jan Urbaniak -- Zambia przed proklamowaniem niepodległości / Marek J. Malinowski -- Malta u progu niepodległości / Andrzej Konopacki, Zbigniew Leśnikowski -- Europejska Konwencja Rybołówcza / Ryszard Krzyżanowski -- PROFILE POLITYCZNE : Moise Czombe -- Ismet Inonu -- Ion Gheorghe Maurer -- RECENZJE : Dokumenty Wnieszniej Politiki SSSR, Tom VIII, 1.I.l925-31.XII.1925 / Stanisław Zabiełło -- Paul E. Sigmund: The ideologles of the developing nations / Zbigniew Dobosiewicz -- Camille Chamoun: Crise au Moyen-Orient / Paweł de Laval -- Arturo Frondizi: La politica exterior Argentina; Francisco Hipolito Uzal : Frondizi y la oligarchia; Felix Luna: Dialogos con Frondizi / Roman Włodek -- Joseph B. Schechtman: European population transfers 1939-1945; Populations transfers in Asia; Postwar population transfers in Europe / Piotr Lippóczy -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1964

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.