Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.17, z.11 = 152 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz miesiąca -- Od Belgradu do Kairu. II Konferencja Krajów Niezaangażowanych / Władysław Szczerbic -- Granica zachodnia Polski (Uwagi prawne) / Ludwik Gelberg -- Problematyka równego traktowania w międzynarodowych stosunkach gospodarczych / Józef Wierzbołowski -- MATERIAŁY : Malajzja - ognisko napięcia w Azji / Marek Gdański -- Prezydenta Johnsona walka z ubóstwem / Samuel Kerner -- Terms of trade - węzłowy problem gospodarki afrykańskiej / Michał Dobroczyński -- PROFILE POLITYCZNE : Mahmud Fawzi -- Patrick Gordon-Walker -- Janos Kadar -- Haile Selassie / opracował Andrzej K. Konopacki -- RECENZJE : J. L. Brierly: The law of nations / Maria Frankowska -- Jerzy Tudrej: Współczesny kapitalizm i planowanie / Janusz Tereszyński -- Stefan Banasiak: Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947 / Piotr Lippóczy -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1964

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.