Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.17, z.12 = 153 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz miesiąca -- Radziecka polityka współistnienia i odprężenia / Zbigniew Sołuba -- Rok polityczny 1964 w USA / Zygmunt Broniarek -- Siła i słabość francuskiej polityki zagranicznej / Zygmunt Szymański -- Brytyjska polityka zagraniczna / Gustaw Gottesman -- Bonn na rozdrożu / Marian Podkowiński -- Zły rok Ameryki Łacińskiej / Edmund Osmańczyk -- Bilans azjatycki / Janusz Golębiowski -- Problemy afrykańskiej jedności / Tadeusz Łętocha -- PROFILE POLITYCZNE : Charles de Gaulle -- Aleksiej Kosygin -- Gamal Abd an-Naser -- U Thant / opracował Andrzej K. Konopacki -- RECENZJE : Julian Lider: Doktryna wojenna i polityka wojskowa Wielkiej Brytanii / Bronisław Maszlanka -- Myres Mc Dougall, William T. Burkę: The public order of the oceans. A contemporary international law of the sea / Remigiusz Bierzanek -- Dokumienty wnieszniej politiki SSSR. T. IX. / Stanisław Zabiełło -- R. A. Tuzmuchamiedow: Nacionalnyj suwierenitiet / Lech Antonowicz -- A. N. Tałałajew: Juridiczeskaja priroda mieżdunarodnogo dogowora / Maria Frankowska -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych -- lnformator o państwach świata w roku 1964 (wkładka).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1964

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.