Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.1 = 226 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Podstawa normalizacji / Ryszard Frelek -- Europejskie dziedzictwo de Gaulle'a / Janusz Stefanowicz -- Polityka Nixona w Azji / Michał Szczepański -- Międzynarodowa strategia i imperializmu i neokolonializmu / Wiktor Leonidowicz Tiagunienko -- MATERIALY • PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Rumunia 1945-1970 / Joanna Kuleszyńska -- Nowa faza kryzysu rodezyjskiego / Marek J. Malinowski -- Dyplomacja konferencyjna / F. P. Speedwell -- SPOTKANIA. DYSKUSJE. POLEMIKI -- Współpraca europejska - głos norweskiego uczonego / Paweł Józefowicz -- Tak zwany raport Stanleya / Longin Pastusiak -- DOKUMENTY· PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA -- Polityka Węgier wobec Polski w latach 1938-1939 (wybór dokumentów). Wstęp, wybór, przekład i opracowanie / Jerzy Robert Nowak -- RECENZJE I OMOWIENIA -- Ekspansja NRF na rynki świata (Wirginia Grabska) / Mieczysław Tomala -- Powstanie Polski Ludowej. Problemy prawa międzynarodowego (Lech Antonowicz) / Ludwik Gelberg -- Mirowoj socjalizm i razwiwajuszczijesia strany (Ekonomiczeskije otnoszenija socjalisticzeskich stran s razwiwajuszczimisia stranami) (Mikołaj Waleszko) -- Trudeau. L'homme de demain (Andrzej Kwilecki) / D. Stuebing, J. Marshall, G. Oakes -- Spór o Górną Adygę (Józef Szlapczyński) / Tadeusz Walichnowski -- Institutions politiques et droit constitutionnel (Jerzy Stembrowicz) / Maurice Duverger -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.