Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.11 = 235 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY -- Przed VI Zjazdem PZPR / Ryszard Frelek -- Bezpieczeństwo europejskie - centralny problem międzynarodowych w Europie / Wiaczesław I. Daszyczew -- Zasady norymberskie a sprawa ścigania i karania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych (1945--1971) / Czesław Pilichowski -- Międzynarodowe znaczenie programu socjalistycznej integracji gospodarczej / Michał Godawa -- Chile w obliczu przemian / Jan Urbaniak -- Stosunki Japonii z krajami Azji Południowo-Wschodniej / Władysław Góralski -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY • INFORMACJE -- Status prawny misji wojskowych w Berlinie / Remigiusz Rybicki -- Problem baz wojskowych NATO na Malcie / Wojciech Multan -- Irlandia Północna - trzeci rok kryzysu / Witold Gruszka -- Niepodległy Singapur 1965-1971 / Barbara Wizimirska -- Podmiotowość prawna Organizacji Jedności Afrykańskiej / Bogusław Kaczyński -- RECENZJE I OMOWIENIA -- Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (Jerzy Sułek) / Włodzimierz T. Kowalski -- 1036 dniej prezidenta Kennedy (Longin Pastusiak) / Anatolij Gromyko -- Węgry 1939-1969 (Piotr Lippóczy) / Jerzy Robert Nowak -- Memoires 1920-1940-1945 (Witold Larski) / General Beaufre -- Konieczność wojskowa w prawie międzynarodowym (Tadeusz Jasudowicz) / Andrzej Górbiel -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.