Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.12 = 236 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY -- Polityczne i prawne aspekty czterormocarstwowego porozumienia z 3 września 1971 r. w sprawie Berlina Zachodniego / Remigiusz Rybicki -- NRD i państwa skandynawskie / Ludwig Herrns -- Niektóre aspekty wpływu korporacji międzynarodowych na międzynarodowe stosunki gospodarcze / Andrzej Grochulski -- Energia jądrowa i przyszłość / Stanisław Andrzejewski -- Rozwój uprawnień Rady EWG a cechy "ponadpaństwowe" Wspólnoty / Renata Sonnenfeld -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Sprawa "dialogu" z Republiką Południowei Afryki / Tadeusz Lętocha -- Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciw bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego / Zdzisław Galicki -- Kapitał zachodnioeuropejski w Stanach Zjednoczonych / Jerzy Sikorski -- Doktryny XIX i XX wieku / Edmund Osmańczyk -- RECENZJE I OMÓWIENlA -- Historia Etiopii (Jerzy Prokopczuk) / Andrzej Bartnicki, Joanna Mantel-Niećko -- Neutralizacja Austrii 1945-1966 (Jerzy Sułek) / Tadeusz Walichnowski -- SSzA i Kitaj (Politika SSzA w otnoszenii Kitaja 1948-1968) (Stanisław Pawlak) / S. Sergiejczuk -- Chińska Republika Ludowa 1965-1970 (Andrzej Halimarski) / S. Zyga -- Truth and Power. Essays of a Decade 1960-1970 (Alina Prystrom) / Hans J. Morgenthau -- Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy (1941-1945) (Piotr Lippóczy) / Kazimierz Golczewski -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych .

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.