Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.26, z.4 = 251 (kwiecień 1973)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Problemy przyszłości Europy / Marian Dobrosielski -- Ewolucja konfliktu i pokój w Wietnamie / Władysław Góralski -- Współpraca krajów RWPG w dziedzinie planowania / Józef W. Kowalewski -- NATO wobec problemu rozbrojenia w Europie / Wojciech Multan, Andrzej Towpik -- Zagraniczna ekspansja gospodarki japońskiej / Michał Dobroczyński -- Panarabska partia Baas / Tadeusz Fryzel -- Sport we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Grzegorz Młodzikowski -- Neofaszyzm zachodnioniemiecki a stosunki zagraniczne / Przemysław Maćkowiak -- Prawo międzynarodowych kanałów morskich / Leszek M. Rouppert -- RECENZJE. OMÓWIENIA Współpraca naukowo-techniczna krajów RWPG (Eugeniusz Rudziński) / Jerzy Metera, Zbigniew Ziółkowski -- Podział i zjednoczenie Niemiec w dyplomacji Wielkiej Czwórki (Jerzy Krasuski) / Longin Pastusiak -- Jewropa i jadiernoje orużije (Janusz Prystrom) / Aleksandr J. Jefremow -- After Vietnam. The Future of American Foreign Policy (Marek Hagmajer) -- Riding the Storm 1956-1959 (Hassan A. Jamsheer) / Harold Macmillan -- Omówienia. -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1973

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.