Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.27, z.1 = 259 (styczeń 1974)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Walka sił społecznych o bezpieczeństwo współpracę międzynarodową / Aleksiej Szytikow -- Miejsce Polski w kulturze światowej / Kazimierz Żygulski -- Ewolucja ruchu niezaangażowania / Jerzy M. Nowak -- Zmiany i kontynuacja w zagranicznej polityce Kanady / Robert W. Reford -- Polityka EWG wobec państw śródziemnomorskich / Krystyna Michałowska-Gorywoda -- Stosunki gospodarcze między NRD a NRF / Stanisław Michałowski -- Doraźne siły zbrojne ONZ - UNEF II / Eugeniusz Piontek -- Współpraca Finlandii z krajami RWPG - cechy szczególne / Elżbieta Kawęcka -- Eurogrupa w NATO / Emil Konar -- Współdziałanie europejskich krajów socjalistycznych w zakresie turystyki / Roman Łazarek -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Gospodarcza pozycja Polski w świecie (Aleksander Rolow) / Andrzej Karpiński -- The Anatomy of Influence. Decision Making in International Organization (Remigiusz Bierzanek) -- Prawo kosmiczne (Krystyna Wiewiórowska) / Mieczysław Grzegorczyk -- SS7A: wnieszniepoliticzeskij miechanizm. Organizacyja, funkcyi, uprawlenije (Longin Pastusiak) -- Polen heute (Maria Wągrowska) / Wojciech Giełżyński -- G.W. Cziczerin - dipłomat leninskoj szkoły (Bogusław Kaczyński) / L Gorochow, L. Zamiatin, L Ziemskow -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1974

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.