Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.27, z.12 = 269 (grudzień 1974)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Stosunki polsko-amerykańskie / Longin Pastusiak -- SALT - dotychczasowe wyniki, znaczenie i perspektywy / Andrzej Gradziuk, Andrzej Towpik -- Międzynarodowe reperkusje przemian w Portugalii / Tadeusz Iwiński -- KNU w procesie normalizacji handlu Wschód-Zachód / Mirosław Ruciński -- Polityczne i ekonomiczne aspekty kryzysu paliwowo-energetycznego/ Krystyna Piotrowska-Hochfeld -- Międzynarodowa integracja we współczesnym kapitalizmie a procesy regulacji gospodarki / Włodzimierz Siwiński -- Ewolucja panamerykanizmu / Stanisław Jarząbek -- Współpraca Polski z państwami sąsiednimi w zakresie ochronv środowiska / Iwona Bulska, Barbara Kwiatkowska, Ewa Orzeszka -- Prawne problemy międzynarodowej współpracy radiowej i telewizyjnej / Janusz Gilas -- Zmiany w australijskiej polityce zagranicznej / Jaroslav Patek -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Polska-NRD. Sojusz i współpraca (Ryszard Wojna) -- Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych (Michał Dobroczyński) -- Mieżdunarodnyje konflikty (Sławomir Klimkiewicz) -- Jedność arabska (Stanisław Dyba) / Tadeusz Fryzel -- Japonija (Czesław Pietrzykowski) -- Die Energiekrise, Episode oder Ende einer Ara? (Adam Budnikowski) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1974

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.