Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.11 = 128 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny: 45 rocznica Wielkiego Października -- Walka państwa radzieckiego o pokój i bezpieczeństwo (lata 1917-1925) / Walenty Daszkiewicz -- Więzy ekonomiczne krajów socjalistycznych z krajami rozwijającymi się / Adam Kruczkowski -- Polityka Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie / Janusz Stefanowicz -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Wydarzenia w Algierii / Barbara Sikorska -- Rokowania amerykańsko-radzieckie w kwestii Niemiec i Berlina / Ewa Zysman -- Niepodległość Jamajki i Trynidadu / Aleksander Żaruk-Michalski -- Międzyrządowa Morska Organizacja Doradcza (IMCO) / Sławomir Dąbrowa -- NA ŁAMACH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH : O charakterze i właściwościach współczesnych stosunków międzynarodowych -- RECENZJE : Ignacy Sachs: Sektor państwowy a rozwój gospodarczy / Zygmunt Chodkiewicz -- Dokumienty Wnieszniej Politiki SSSR. T. VI. 20.XI.1922 - 31.XII.1923 / Stanisław Zabiełło -- Wacław Sobański: Podręcznikł szkolne w NRF. Milttarisches Gift in der westdeutschen Schule. Westdeutsche Schule - im Gleichschritt, marsch! Dokumente und Berichte / Adam Daniel Rotfeld -- SSSR i arabskije strany 1917-1960 (Dokumienty i Matieriały) / Jerzy Prokopczuk -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.