Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.2 = 215 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Bilans XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych / Stanisław Głąbiński -- Nowy etap stosunków USA-Japonia / Michał Szczepański -- GATT a kraje socjalistyczne / Urszula Płowiec -- Spór austriacko-włoski o Górną Adygę / Tadeusz Walichnowski -- MATERIAŁY - PRZGLĄDY - INFORMACJE : Społeczne i polityczne aspekty problemu agrarnego w Ameryce Łacińskiej / Waldemar Rómmel -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Konferencja Wiedeńska / Grzegorz Sokołowski -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Rokowania ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 roku (VI) -- RECENZJE : Władysław Góralski: Polityka Stanów Zjednoczonych w Południowo-Wschodniej Azji 1945-1954 / Longin Pastusiak -- Kazimierz Libera: Międzynarodowy ruch osobowy / Jacek Machowski -- Nowiejszaja istorija Turcii / Beata Nitecka -- P. M. de la Gorce: La France contre les Empires / Witold Larski -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.