Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.4 = 217 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Ruch pokoju i bezpieczeństwo europejskie / Stanislaw Trepczyński -- Leninowska koncepcja socjalistycznej polityki zagranicznej a współczesność / Dimitrij Gieorgijewicz Tomaszewski -- Niektóre aspekty polityki neutralności Finlandii / Julian S. Lech -- Polityka zagraniczna Algierii / Zbigniew Dobosiewicz -- Polski pas wyłącznego rybołówstwa w świetle praktyki międzynarodowej / Remigiusz Zaorski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Konstytucyjne i polityczne problemy autonomii regionalnej we Włoszech / Stanisław Gebethner -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Wyzwolenie Węgier 1944-1945 - wybór dokumentów / wybór, opracowanie oraz wstęp: Jerzy Robert Nowak -- RECENZJE : Adam Kruczkowski: Walka dwóch systemów a leninowska teoria pokojowego współistnienia państw o różnych systemach społeczno-ekonomicznych / Ryszard Markiewicz -- Artur Bodnar, Maciej Deniszczuk: Wymiana międzynarodowa a rozwój gospodarczy Polski / Jerzy Skibiński -- Problemy jedności Afryki / Andrzej Bartnicki -- Lucjan Ciamaga : Podział pracy w przemyśle krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Jerzy Zdanowicz -- Bolesław Paździor: Office Europeen des Nations Unies a Geneve / Kazimierz Równy -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.