Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.6 = 219 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Aktualne znaczenie Umowy Poczdamskiej / Alfons Klafkowski -- Stany Zjednoczone a bezpieczeństwo europejskie / Longin Pastusiak -- Kraje skandynawskie a europejska konferencja w sprawie bezpieczeństwa i współpracy / Paweł Józefowicz -- Plon Wiedeńskiej Konferencji w sprawie prawa traktatów / Stanisław E. Nahlik -- MATERIALY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Rola Stanów Zjednoczonych w integracji Ameryki Łacińskiej / Wojciech Balcer -- Ewolucja roli armii w Ameryce Łacińskiej / Waldemar Rómmel -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Konferencja Genewska w sprawie Indochin z 1954 roku / dokumenty wybrał i komentarzem opatrzył Władysław Góralski -- RECENZJE : Piotr Lippóczy, Jerzy Sułek: Spadkobiercy swastyki / Bogumił Król -- I. N. Arcibasow: GDR - subjekt mieżdunarodnogo prawa / Lech Antonowicz - Stanisław Albinowski: Wokół EWG / Lucjan Ciamaga -- Józef Nowicki: Teoria rozwoju krajów ekonomicznie mniej zaawansowanych / Zbigniew Dobosiewicz -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.