Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.12 = 225 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Udział Polski w jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ / Stefan Jędrychowski -- Polska - NRF - bezpieczeństwo europejskie / Ryszard Markiewicz -- Wybrane aspekty prawne działalności propagandowej poprzez środki masowego przekazu / Bogumił Sujka -- Terytorialne nierównomierności rozwoju Ameryki Łacińskiej / Mieczysław Fleszar -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Granica celna w świetle prawa międzynarodowego / Janusz Gilas -- Uprawnienia ICAO w dziedzinie unifikacji międzynarodowych norm i metod postępowania / Mieczysław Paszkowski -- Interwencja zbrojna w Kambodży źródłem sporu między Senatem a prezydentem USA / Jan Majewski -- Niektóre aspekty prawne pokojowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem ONZ. Sprawa Irianu Zachodniego / Eugeniusz Piontek -- Zygfryd Wolniak 1922-1970 -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Sesja Naukowa PISM: XXV-lecie ONZ / b. s. -- RECENZJE : W. G. Sołodownikow: Afrika wybirajet put. Socialno-ekonomiczeskije problemy i pierspiektiwy / Jerzy Prokopczuk -- Pierre Rouanet: Pompidou / Jeremi Czuliński -- Halina Okularczyk: Członkostwo organizacji wyspecjalizowanych ONZ / Jan Kolasa -- M. S. Kapica: Dwa diesiatiletija - dwie politiki / Ewa Zysman -- Diplomatija sowriemiennogo impierializma. Ludi, problemy, mietody / Longin Pastusiak -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.