Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.30, z. 1 = 289 (styczeń 1977)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Indie jako polityczny i gospodarczy partner Polski / Barbara Wizimirska, Jan Danielewski -- Prawno-polityczne problemy normalizacji stosunków między Polską a RFN / Adam Daniel Rotfeld -- Strategia rozwoju gospodarczego wspólnoty krajów socjalistycznych / Borys Djakin, Andrzej Kupich -- Międzynarodowy lad gospOdarczy a postęp społeczny / Mieczysław Szostak -- Uchwały KBWE a Unia Ekonomiczna Belgijsko-Luksemburska / Jules Stoffels -- Polityka przemysłowa EWG a międzynarodowa współpraca / Zbigniew Podlasiak -- Konwencja z Lome / Marian Paszyński -- Ewolucja amerykańskich teorii stosunków międzynarodowych / Ziemowit J. Pietraś -- PRZEGLĄDY • MATERIAŁY -- Unia Europejska w koncepcji Leo Tindemansa / Andrzej Komar -- DYSKUSJE -- Odprężenie w stosunkach Wschód - Zachód -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Ameryka Łacińska w polityce USA 1945-1975 (Marcin Kula) / Tomasz Knothe -- Osvobozcni Ceskoslovenska. Studia o mezinarodne polityckych aspektach (Kazimierz Kik) / Vaclav Kral -- Economics of the Oil Crisis (Anna Zorska) -- Casos en Derecho Internacional Publico (Remigiusz Bierzanek) / Miguel A. D'Estefano -- "Trietij mir": obszczestwo, włast, armija (Jerzy Zdanowski) / Gieorgij I. Mirskij -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1977

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.