Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.30, z.12 = 299 (1977)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Polityka zagraniczna Włoch / Jan Czaja -- Rola międzynarodowej specjalizacji produkcji i kooperacji krajów RWPG / Leonid G. Chodow -- Czynnik naukowo-techniczny w amerykańskiej polityce zagranicznej / Sławomir Klimkiewicz -- Kooperacja przemysłowa między Polską a USA / Waldemar Niemotko -- Holandia a świat zewnętrzny / Andrzej Nawrot -- Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych / Adam Budnikowski -- Pojęcie siły w Karcie Narodów Zjednoczonych / Andrzej Jucewicz -- Etniczne uwarunkowania polityki zagranicznej USA / Jerzy Jaskiernia -- Ponadkrajowe programowanie gospodarcze w EWG / Jerzy Wieczorek -- Przedsiębiorstwa wielonarodowe w procesie uprzemysłowienia "trzeciego świata" / Jerzy Cieślik -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- Międzynarodowa Morska Organizacja Satelitarna - INMARSAT / Krystyna Wiewiórowska -- Cele dla ludności. Piąty Raport dla Klubu Rzymskiego / Jan Kulig -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Rada Nordycka a współpraca i integracja państw skandynawskich (Antoni Makać) / Zbigniew Klepacki, Ryszard Ławniczak -- Microstates in World Affairs. Policy Problems and Options (Barbara Sikorska) / Elmer Plischke -- Interdependence. The European-American Connection in the Global Context (Krzysztof Smyk) / Gerhard Mally -- RFN et Chiny. Przyczynek do wzajemnych stosunków w latach 1949-1976 (Andrzej Halimarski) / Andriej Stiepanow -- Treaty Profiles (Maria Frankowska) / Peter H. Rohn -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1977

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.