Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.31, z.6 = 305 (1978)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Spotkanie Belgradzkie a proces odprężenia w Europie / Marian Dobrosielski -- Zasady i kontynuacja procesu bezpieczeństwa i współpracy w Europie na Spotkaniu Belgradzkim / Adam D. Rotfeld -- Odprężenie militarne a środki budowania zaufania w Europie na Spotkaniu Belgradzkim / Zdzisław Ludwiczak, Edmund Staniewski -- Ekonomiczna problematyka Spotkania Belgradzkiego / Michał Dobroczyński -- Europejska współpraca w dziedzinach humanitarnych. Debata Belgradzka / Jerzy M. Nowak -- Optymalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych / Jerzy W. Szeremeta -- Ochrona praw człowieka na forum ONZ / Władysław Neneman -- Rozwój światowego rynku broni a kraje rozwijające się / Grażyna Izdebska -- Kooperacja przemysłowa a transfer technologii w stosunkach Wschód-Zachód / Maria Bijak-Kaszuba -- DOKUMENTY -- Dokument Końcowy Spotkania Belgradzkiego 1977 -- Propozycja Polski i ZSRR w sprawie wprowadzenia do ustawodawstwa zasad określonych w Akcie Końcowym -- Polski projekt fragmentu Dokumentu Końcowego w sprawie zasad Sugestie Polski dotyczące współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki techniki oraz środowiska naturalnego -- Propozycja Polski w sprawie współpracy i wymiany kulturalnej -- Propozycja Polski w sprawie wychowania dla pokoju -- Wystąpienie przewodniczącego delegacji polskiej w debacie nad zasadą VII w grupie roboczej do spraw bezpieczeństwa -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Partie komunistyczne i robotnicze świata. Zarys encyklopedyczny (Jerzy Prokopczuk) -- Strategiczny dialog rozbrojeniowy SALT (Edward Wójcik) / Zdzisław Sczerbowski -- Woimiamira. Mieżdunarodno-prawowyje problemy jewropiejskoj biezopasnosti (Andrzej Wasikowski) / Gebhard Schweigler : Politikwissensehaft und Aussenpolitik in den USA (Alina Prystrom) / Gebhard Schweigler -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1978

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.