Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.3 = 421 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Minimalna wystarczalność obronna / Wojciech Multan -- Komunikowanie międzynarodowe w dobie przebudowy stosunków Wschód-Zachód / Jerzy M. Nowak, Robert Smoleń -- Polityka współpracy naukowo-technicznej państw socjalistycznych z Zachodem / Edward Haliżak -- Zewnętrzne presje na strategię rozwojową / Jan Kulig -- Doktryna i praktyka polityczna ASEAN / Marek Bankowicz -- Zmiany jakościowe w konkurowaniu na rynkach międzynarodowych / Marian Gorynia, Wiesław J. Otta -- Przestrzenny obraz świata w nauce o stosunkach międzynarodowych / Andrzej Gałganek -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Polsko-włoskie stosunki gospodarcze / Krzysztof Szczepanik -- Członkostwo organizacji wyspecjalizowamvch RWPG / Paulina Pater -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Genowefa Grabowska: Funkcjonariusze międzynarodowi / Leonard Łukaszuk -- Perspektiven fur Sicherheit und Zusammenarbeit im Europa / Stanisław Michałowski -- The UN - In or Out? A Debate between Ernest van den Haag and John P. Conrad / Janusz Rydzkowski -- Tamara W. Ławrowskaja: Siewiero-amierikanskaja intiegracija. Ekonomiczeskije i politiczeskije aspiekty / Michał Dobroczyński -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.