Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.4 = 422 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Kształtowanie granic odrodzonej Polski i ich gwarancje / Bogumił Rychłowski -- Stosunki polsko-amerykańskie w latach 1919-1989 / Longin Pastusiak -- Obniźanie poziomu konfrontacji militarnej w Europie / Janusz Symonides -- Polityka bezpieczeństwa narodowego Chin / Andrzej Halimarski -- Nowe technologie a przemiany strukturalne w gospodarce światowej / Andrzej Muńko, Wojciech Rybowski -- Rola wartości w tworzeniu społeczności międzynarodowej / Władysław Kmitowski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Problemy Polonii amerykańskiej / Tadeusz Przeciszewski -- Motywy inwestowania kapitału zagranicznego w Polsce / Marian Małecki -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Jerzy Tyranowski: Zasada nienaruszalności granic w prawie międzynarodowym / Andrzej Jacewicz -- John Palmer: Europe without America? The Crisis in Atlantic Relations / Stefan Hatys --1992: le défi. Nouvelles donnees économiques de l'Europe sans frontiéres / Michał Dobroczyński -- Leonid N. Kutakow: Moskwa-Tokio. Oczerki dipłomaticzeskich otnoszenij 1956-1986 / Robert Jakimowicz -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.