Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.9 = 426 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Wrzesień 1939 roku a polityka zagraniczna Polski / Ryszard Wojna -- Reformy gospodarcze a współpraca międzynarodowa w Europie Wschodniej / Sławomir Bukowski -- Aspekty bezpieczeństwa Europy Północnej / Lech Kościuk, Halina Ognik, Roman Popiński -- Strefy bezatomowe w Europie / Paweł Wieczorek -- Amerykańsko-kanadyjska strefa wolnego handlu / Marek Rissmann -- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej / Andrzej Kowalski -- Interesy narodów i państw w społeczności międzynarodowej / Władysław Kmitowski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Zmiany w systemie kierowania polskim handlem zagranicznym / Zbigniew Piotrowski -- ONZ a problem zadłużenia międzynarodowego / Jolanta Adamiec -- DOKUMENTY : Oświadczenie Sejmu w związku z 50 rocznicą wybuchu II wojny światowej -- Oświadczenie Senatu PRL w związku z 50 rocznicą wybuchu II wojny światowej -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Wizje Europy / Janusz Stefanowicz -- Jacques Legrand: Le socialisme dans l'histoire / Adam Marszałek -- Wojciech Kostecki: Politvka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań / Włodzimierz Anioł -- Bundeslander und Europäische Gemeinschaft; Die Landesparlamente im Spannungsfeld zwischen europäischer Integration und europäschem Regionalismus / Jan Barcz -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.