Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.11 = 428 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Interesy Polski w zmieniającym się świecie / Bogumił Rychłowski -- Implikacje zintegrowanego rynku EWG / Adam Gwiazda -- Badania i zbrojenia a rozwój / Marek Thee -- Handel wolnodewizowy Polski z krajami RWPG / Józef Misala, Jacek Morąg -- Współpraca państw nadbałtyckich na rzecz ochrony środowiska morskiego / Leonard Łukaszuk -- Polityka Francji wobec Związku Radzieckiego w dobie "pierestrojki" / Jan Kukułka -- Uwarunkowania i założenia polityki zagranicznej Grecji / Franciszek Gołembski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Współczesny protekcjonizm handlowy w gospodarce rynkowej / Anna Zorska -- Kraje RFN a Wspólnoty zachodnioeuropejskie / Jan Barcz -- RECENZE - OMÓWIENIA : Strefy bezatomowe i współpraca regionalna w Trzecim Świecie / Jerzy Prokopczuk -- Christian Hacke: Weltmacht wider Willen. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland / Mieczysław Tomala -- Wojciech Szymborski: Nad Zatoką Perską - Rada Współpracy Zatoki / Juliusz Potapczuk -- Edward A. Kolodziej : Making and Marketing Arms. The French Experience and Its Implications for the International System / Stefan Hatys -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.