Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.12 = 429 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : ONZ w pół wieku po wrześniu 1939 roku / Javier Perez de Cuellar -- Polska racja stanu / Czesław Mojsiewicz -- Uwarunkowania inwestycji zagranicznych w Europie Wschodniej / Jan Woroniecki -- Funkcjonowanie Układu w sprawie Antarktyki / Jacek Machowski -- Międzynarodowe uwarunkowania kryzysu w Panamie / Artur Gruszczak -- Ochrona kombatantów i ludności cywilnej w umiędzynarodowionych konfliktach zbrojnych / Remigiusz Bierzanek -- Nowe trendy rozwojowe przemysłu zbrojeniowego w krajach NATO / Katarzyna Żukrowska -- Internacjonalizacja a internalizacja w polityce państw / Iwona Wyciechowska -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Wyrównywanie poziomów rozwoju państw EWG / Renata Stawarska -- Prawne aspekty spłaty długów zagranicznych / Ewa Sałkiewicz -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Jan Jakub Michałek: Międzynarodowa polityka handlowa w ramach GATT / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska -- Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych / Barbara Osadnik -- Bernhard Graefrath: Menschenrechte und internationale Kooperation. 10 Jahre Praxis des internationalen Menschenrechtskomitees / Jan Barcz -- Nathan C. Goldman: American Space Law. International and Domestic / Stefan Marek Grochalski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.