Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.44, z.1 = 441 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Międzynarodowe kierunki polskiej polityki obronnej / Marian Moraczewski -- Zjednoczenie Niemiec a stosunki polsko-niemieckie / Edward K. Nowak -- Polska a przemiany w państwach Europy Wschodniej / Michał Dobroczyński -- Koncepcja europejskiej strefy gospodarczej / Georg Reisch -- Stanowisko rządu USA wobec problemu niemieckiego / Zygmunt Janiec -- Handel zagraniczny Indii / Krystyna Guławska -- Przewartościowania w nauce o stosunkach międzynarodowych / Roman Kuźniar -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Międzynarodowe umowy o bazach wojskowych / Piotr Buszka -- RECENZJE : Brian Urquhart, Erskine Childers: A World in Need of Leadership: Tomorrow's United Nations / Jan Woroniecki -- Economic Cooperation Between Korea and Hungary / Bogdan Góralczyk -- A Question of Balance. The President, the Congress and Foreign Policy / Longin Pastusiak -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.