Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.44, z.3 = 443 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Traktat w sprawie zbrojeń konwencjonalnych w Europie / Wojciech Multan -- Konfederacja ogólnoeuropejska a interesy Polski / Ignacy Anczewski -- Kraje południa Europy wobec przemian na kontynencie / Grażyna Bernatowicz -- Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych / Stanislaw Lis -- Stosunki narodowościowe w Chińskiej Republice Ludowej / Stanisław Wilczyński -- Ewolucja zagranicznej polityki gospodarczej Tajwanu / Wan-An Yeh -- Prawne kształtowanie międzynarodowego ładu pokojowego / Ryszard Zięba -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Misja Mołotowa w Berlinie w 1940 roku / Walentij Matwiejew -- RECENZJE : Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Raport dla Klubu Rzymskiego / Władysław M. Grabski -- Roman Kuźniar: System zachodni w stosunkach międzynarodowych. Czynniki sprawcze ewolucji / Ziemowit J. Pietraś -- Peace and Cooperation in Northcast Asia / Bogdan Góralczyk -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.