Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.44, z.12 = 451 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Ogólne uwarunkowania miejsca Polski w gospodarce Europy / Michał Dobroczyński -- Od Pentagonale do Heksagonale / Grażyna Bernatowicz -- Ingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw / Remigiusz Bierzanek -- Chiny wobec wyzwań współczesności / Bogumił Rychłowski -- Pozycja Izraela w gospodarce międzynarodowej / Stanisław Falkowski -- Międzynarodowe organizacje współczesnych partii politycznych / Andrzej Zięba -- Globalizacja rynków finansowych / Kazimierz Zabielski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Relacje między importem a możliwościami eksportowymi na światowym rynku uzbrojenia / Katarzyna Żukrowska -- INFORMACJE - SPRAWOZDANIA : Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1990 -- RECENZJE : Wewnętrzno-polityczne i międzynarodowe aspekty jedności Niemiec / Szymon Drabczyk -- Germany and Europe in Transition / Janusz Prystrom -- Karl Kaiser: Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte / Mieczysław Tomala -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.