Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.47, z.4 (1994)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Wyzwania i przyszłość kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie - polski punkt widzenia / Jerzy M. Nowak -- Polska a implementacja CFE / Wiesław Kurzyca -- Polityka bezpieczeństwa w Europie Środkowej - założenia, percepcja i implementacja / Hans-Joachim Giessmann -- Gwarancje bezpieczeństwa dla państw nieatomowych / Janusz Prystrom -- Rejestr Uzbrojenia Konwencjonalnego - stan obecny i perspektywy / Paweł Wieczorek -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Likwidacja broni chemicznej / Witold Waszczykowski -- Materiały rozszczepialne do celów wojskowych - historia problemu i perspektywy jego uregulowania / Władimir Bogomolow -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Stanisław Parzymies (red.): Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Zachodu / Marek Tabor -- Janusz Gołębiowski (ed.): Transforming the Polish Economy / Katarzyna Żukrowska -- Ian Anthony (ed.): The Future of the Defence Industries in Central and Eastern Europe / Paweł Wieczorek -- Bruno Tertrais: L'arme nucléaire après la guerre froide / Stanisław Parzymies -- The Challenge of Preventive Diplomacy. The Experience of the CSCE / Halina Ognik -- NATO, Peacekeeping, and the United Nations / Alina Prystrom -- Gabriel Manuera: Preventing Armed Conflict in Europe: Lessons from Recent Experience / Stefan Hatys -- Antonio Tanca: Foreign Armed Intervention in Internal Conflict / Jerzy Menkes -- Włodzimierz Bonusiak, Kazimierz Sowa (red.): Rosja. Kontynuacja czy punkt zwrotny? / Marek Menkiszak -- Michael Mandelbaum (ed.): Central Asia and the World, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan / Jadwiga Stachura -- Stanisław Parzymies: Przyjaźń z rozsądku. Francja i Niemcy w nowej Europie / Stefan Meller -- Kenneth Maxwell, Steven Spiegel: The New Spain. From Isolation to Influence / Grażyna Bernatowicz -- John Peterson: Europe and America in the 1990s. The Prospects for Partnership / Jadwiga Stachura -- David B. H. Denoon: Real Reciprocity. Balancing U.S. Economic and Security Policy in the Pacific Basin / Jarosław Grzywacz -- Mark Blacksell and Allan M. Williams (eds.): The European Challenge: Geography and Development in the European Community / Joanna Wijaszka -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1994

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.