Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.50, z.3 (1997)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Wstęp: Traktat Amsterdamski a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (Stanisław Parzymies) -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Traktat Amsterdamski o Unii Europejskiej / Stanisław Parzymies -- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Stanisław L. Stebelski -- Reforma instytucji Unii Europejskiej / Grażyna Bernatowicz -- Od współpracy policyjnej do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości / Jerzy Menkes -- Skutki unii walutowej dla procesów integracji / Katarzyna Żukrowska -- MATERlAŁY • PRZEGLĄDY -- Wymiana handlowa Polski z państwami Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek -- Rozwój europejskiej integracji gospodarczej / Mateusz Kujawa -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Unia Europejska (Stanisław Michałowski) / Krystyna Michałowska-Gorywoda (red.) -- Rocznik Strategiczny 1996/97 (Wojciech Flera) -- RAMSES 98. Rapport Annuel Mondial sur le Systeme Economique et les Strategies (Stanisław Parzymies) -- Prawo integracji europejskiej (Katarzyna Łasak) / Andrew Evans -- The Effects of Enlargement on Bilateral Relations in Central and Eastern Europe (Katarzyna Żukrowska) / Pal Dunay, Oleksandr Pavliuk, Wojciech Zajączkowski -- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej. Barbara Durka (ed.): Foreign Investments in Poland (Paweł Wieczorek) / Janina Witkowska -- Greece and the European Union: Stranger Among Partners (Grażyna Bernatowicz) / Heinz-Jurgen Axt (ed.) -- Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. I: Podział administracyjny. Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956) (Włodzimierz Borodziej) / Aleksander Kochański -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1997

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: