Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.50, z.4 (1997)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Znaczenie stosunków niemiecko-rosyjskich dla bezpieczeństwa i współpracy w Europie / Erhard Cziomer -- Koszty oraz źródła finansowania integracji Polski z NATO / Paweł Wieczorek -- Rozbieżność stanowisk brytyjskiego i niemieckiego w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód / Stephen Collins -- Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Andrzej Lubbe -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Kryzys iracki / Wojciech Szymborski -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Bezpieczeństwo europejskie. Koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski (Jerzy Menkes) / Jacek Czaputowicz -- Patrząc na Niemcy (Jerzy Holzer) / Mieczysław Tomala -- Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej (Mieczysław Tomala) / Zbigniew Mazur (red.) -- Przegląd gospodarczy OECD. Polska 1996-1997 (Katarzyna Żukrowska) -- Turkey between East and West. New Challenges for a Rising Regional Power (Franciszek Gołembski) / Vojtech Mastny and R. Craig Nation (eds.) -- Najnowsza historia świata 1945-1995. T. I-III (Ludwik Malinowski) / Artur Patek, Jan Rydel, Janusz Józef Węc (red.) -- Forecast and Solution: Grappling with the Nuclear, a Trilogy for Everyone (Bogusław Świetlicki) / Ike Jeanes -- Fighting for Survival. Environmental Decline,Social Conflict. and the New Age of Insecurity (Marek Pietraś) / Michael Renner -- International Space Law. Miscellanea (Katarzyna Łasak) / Edward Pałyga (red.) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1997

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: