Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.51, z.3 (1998)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Wstęp: Prawa człowieka - 50 lat później (Roman Kuźniar) -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Prawa człowieka w Karcie NZ i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / Krzysztof Drzewicki -- Prawa człowieka i stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar -- Zapobieganie konfliktom w sytuacjach związanych z kwestiami mniejszości narodowych / Max van der Stoel -- Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Kilka uwag / Jerzy Menkes -- Społeczność międzynarodowa wobec masowych naruszeń praw człowieka w byłej Jugosławii / Roman Wieruszewski -- Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw Zbrodni w byłej Jugosławii / Jerzy Ciechański -- Pozarządowe organizacje praw człowieka / Joanna Weschler -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 (Agata Nijander-Dudzińska) / Goran Therborn -- Ostmitteleuropa, Russland und die Osterweiterung der NATO. Perzeptionen und Strategien im Spannungsfeld nationaler und europaischer Sicherheit (Erhard Cziomer) -- Rossija i Centralnaja Wostocznaja Jewropa posle "chołodnoj wojny" (Włodzimierz Marciniak) / Irina Kobrinskaja -- Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft-Regierungsstil und Entscheidungen 1982-1989 (Mieczysław Tomala) / Karl-Rudolf Korte -- Conversion Survey 1998. Global Disarmament, Defense Industry -- Consolidation and Conversion (Katarzyna Żukrowska) -- Jacek Machowski, Zygmunt Łazowski, Witold Kozak (red.): Polacy w Nigerii; Zygmunt Łazowski (red.): Polacy w Nigerii (Jerzy Niewodniczański) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1998

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM