Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.52, z.2 (1999)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- Wstęp (Stanisław Parzymies) -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony: mit czy rzeczywistość? / Stanisław Parzymies -- Stanowisko brytyjskie wobec problemu europejskiej tożsamości obronnej / Franciszek Gołembski -- Niemcy wobec koncepcji ESDI / Stanisław Michałowski -- Perspektywy europejskiego przemysłu obronnego / Paweł Wieczorek -- Kwestie polityki zagranicznej w okresie stowarzyszenia Polski z Unią Europejską / Małgorzata Lidia Wenerska -- Idea jedności europejskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe w pozimnowojennej Europie / Mieczysław Stolarczyk -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Rozwój współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa / Anna Kuryłowicz-Rodzoch, Małgorzata Zawistowska -- Zakres realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE / Joanna Starzyk -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Rocznik Strategiczny 1998/99. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (Przemysław Źurawski vel Grajewski) -- Polityka międzynarodowa po 1945 roku(Roman Kuźniar) / Peter Calvocoressi -- Unia Europejska (Małgorzata L. Wenerska) / Andrzej Podraza -- Integracja europejska. Implikacje dla Polski (Grażyna Bematowicz) / Jacek Czaputowicz (red.) -- Foreign and Security Policy in the European Union (Marek Pietras) / Kjell A. Eliassen (ed.) -- Die KSZE im Ost-West-Konflikt: Wirkung einer internationalen Institution (Anna Dudzińska) / Peter Schlotter -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1999

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM