Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.52, z.3 (1999)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY • STUDIA -- Wspólna polityka handlowa UE i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego po uzyskaniu członkostwa / Ewa Latoszek -- Rozwój lobbyingu w Unii Europejskiej / Katarzyna Tarnawska -- Przystępowanie krajów w procesie transformacji do WTO w świetle doświadczeń Polski / Jan Jakub Michałek -- Koncepcja minimalnych standardów humanitarnych / Krzysztof Drzewicki -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Udział polskiej jednostki wojskowej w siłach stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie / Andrzej Jóźwiak, Czesław Marcinkowski -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych (Bogusław Świetlicki) / Robert Kupiecki -- Polska droga do wolności, 1939-1995 (Franciszek Gołembski) / Pierre Buhler -- Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999 (Andrzej Podraza) / Stanisław Parzymies -- The Baltic States: Problems and Prospects of Membership in the European Union (Mariusz Gasztoł) / Dzintra Bungs -- The World Trade Organization and the Developing Countries (Anastazja Gajdo) / Rasheed Khalid, Philip Levy, Mohammad Saleem -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Barbara Wizimirska).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1999

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: