Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.53, z.1 (2000)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI -- ARTYKUŁY. STUDIA -- Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna / Roman Kuźniar -- Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą / Jan Bielawski -- Globalna kultura i globalne zarządzanie / Kazimierz Krzysztofek -- ONZ wobec wyzwań globalizacji / Margareta Kassangana -- Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji / Ryszard Piasecki -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Racja stanu Rzeczpospolitej Polskiej(Marek Pietraś) / Kazimierz Łastawski -- Polska w drodze do Unii Europejskiej (Anna Zielińska-Głębocka) / Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska -- Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych (Włodzimierz Marciniak) / Stanisław Bieleń, Witold M. Góralski (red.) -- Systemic Change in Post-Communist Economies (Katarzyna Żukrowska) / Paul G. Hare (ed.) -- Protection of Minority Rights through Bilateral Treaties. The Case of Central and Eastern Europe (Anastazja Gajda) / Arie Bloed, Pieter van Dijk (eds.) Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2000

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM