Object structure
:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.53, z.4 (2000)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

SPIS TREŚCI • STUDIA -- Reformy instytucjonalne Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei / Stanisław Parzymies -- Traktat Nicejski a reforma sądownictwa unijnego / Bartłomiej Kurcz -- Droga Szwecji do Unii Europejskiej / Rafał Matera -- Prawnomiędzynarodowa ochruna własności inwestycji zagranicznych / Jerzy Menkes -- Ludzki wymiar w działalności misji KBWE/OBWE / Agnieszka Bieńczyk -- Eurokorpus oraz jego stosunki z NATO, Unią Zachodnioeuropejską i Unią Europejską / Małgorzata Sośnicka -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Zjednoczenie Niemiec. Reakcje Polaków. Dokumenty i materiały (Jerzy Holzer) / Mieczysław Tomala -- World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development (Michał Rusiński) -- Polityczna integracja Europy Zachodniej (Anna Kuryłowicz-Rodzoch) / Krystyna Wiaderny-Bidzińska -- Euroregiony. Mosty do Europy bez granic (Ewa Latoszek) / Włodzimierz Malendowski, Marian Szczepaniak (red.) -- The Political Economy of NATO / Todd Sandler, Keith Hartley -- Past, Present, and into the 21st Century (Katarzyna Żukrowska) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Grażyna Mioduszewska) -- ROCZNY SPIS TREŚCI.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

2000

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

×

Citation

Citation style: